HSK event

โครงการอบรมและแข่งขัน HSK ระดับภาคเหนือ Facebook ชิงรางวัลทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี จากมหาวิทยาลัย กุ้ยโจวจากประเทศจีน Days Hours Minutes Seconds *สามารถลงทะเบียนได้เมื่อถึงวันที่ 16 เมษายน 2021 และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2021 และประกาศนักเรียนที่ได้ รับสิทธิวันที่ 20 พฤษภาคม 2021 ที่ Facebook 

Continue Reading HSK event