โครงการ ทูตอาสา เพื่อเผยแพร้วัฒนธรรมไทย

โครงการ ทูตอาสา เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรม เคลือข่ายวัฒนธรรม ชมรม แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดโอกาศให้น้องๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของเรากับ ชาวต่างชาติ โดยน้องๆชาว EFL จะได้ใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทั้ง สกิลการฟัง และ สกิลการพูด ส่วนน้องๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อพี่ๆ สตาฟ ได้เลยนะคะ FRIDAY 23RD APRIL 2021 FRIDAY 21ST MAY 2021 FRIDAY 25TH…

Continue Readingโครงการ ทูตอาสา เพื่อเผยแพร้วัฒนธรรมไทย