Blog Single

เสริมสร้างและพัฒนาภาษา จากกิจกรรม

เสริมสร้างและพัฒนาภาษา จากกิจกรรมของ “EFL”

สำหรับน้องๆ ที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา) เราได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาในเรื่องภาษาอังกฤษให้ด้วยนะ ไปดูกันดีกว่าว่ามี กิจกรรมอะไรบ้าง…

English Tea Party for Kids.
ประสบการณ์ที่เห็นกันได้บ่อยครั้งก็คือ น้องๆเด็กไทยของเรามักไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษให้คุณพ่อคุณแม่เห็น แต่มักจะพูดกับคุณครูแทน ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นการพัฒนาของลูกผ่านสายตาของตัวเอง “EFL” จึงได้จัดกิจกรรม English Tea Party for Kids ขึ้นมา เพื่อเป็นการจัดห้องเรียนแบบเปิดอย่างสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ ได้เห็นพฤติกรรมของน้องและปฏิสัมพันธ์ การใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

Kid Theatre
ในหลักสูตรการฝึกพูดภาษาอังกฤษ และสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ อายุ 5-10 ปี นั้นจะมีกิจกรรม Kid Theatre เพื่อเป็นเวทีเล็กๆ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นถึงความสามารถในด้านต่างๆ ผ่านตัวละครกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกภาคเรียน
.
#TQUK #ISO9001
#เรียนภาษาอังกฤษ #เชียงใหม่
#EFL#ครูต่างชาติ #เจ้าของภาษา
EFL Learning Centre
โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา)
Tel : 053 242 945
Tel : 089 956 6889