Blog Single

ข้อได้เปรียบจากการเรียนกับเจ้าของภาษา

การเรียนภาษากับเจ้าของภาษานั้น เราก็จะได้รับประโยชน์มากมาย

ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีข้อได้เปรียบอะไรบ้าง…


1.เรียนรู้แบบธรรมชาติ จำลองการใช้ ภาษาจริงๆ
2.บังคับให้เราต้องกล้าพูดภาษานั้นออกมาสื่อสารกับเขา
3.ทำให้เรามั่นใจและกล้าที่จะสื่อสารกับคนต่างชาติมากขึ้น
4.การพัฒนาภาษาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว (เพราะเราคลุกคลีกับเขา)
5.ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
6.สำเนียงถูกต้อง มีประสบการณ์จริงๆ ทำให้เราไม่กลัวชาวต่างชาติ


#TQUK #ISO9001
#เรียนภาษาอังกฤษ #เชียงใหม่
#EFL#ครูต่างชาติ #เจ้าของภาษา
EFL Learning Centre
โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศเชียงใหม่ (ลานนา)
Tel : 053 242 945
Tel : 089 956 6889