header
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ลงทะเบียนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2020

เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2020

ตารางเรียน สัปดาห์ที่หนึ่ง

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 8-12 ปี

เรียน
English Playground

สำหรับ อายุ 4-7 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 16-18 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 13-15 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 19 ปี ขึ้นไป

ตารางเรียน สัปดาห์ที่สอง

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 13-15 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 16-18 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 8-12 ปี

เรียน
English Playground

สำหรับ อายุ 4-7 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 19 ปี ขึ้นไป

EFL Charity ลงทะเบียน
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Our Teachers

Location

208/2 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง, เชียงใหม่, Thailand 50000

Keep
In Touch

FAQ

รวมคำถามที่ควรรู้ก่อนเรียน Online