header
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ลงทะเบียนสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2020

เริ่มเรียนวันที่ 4 พฤษภาคม 2020

ตารางเรียน สัปดาห์ที่หนึ่ง

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 8-12 ปี

เรียน
English Playground

สำหรับ อายุ 4-7 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 16-18 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 13-15 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 19 ปี ขึ้นไป

ตารางเรียน สัปดาห์ที่สอง

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 13-15 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 16-18 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 8-12 ปี

เรียน
English Playground

สำหรับ อายุ 4-7 ปี

เรียน
Skills Improvement

สำหรับ อายุ 19 ปี ขึ้นไป

EFL Charity ลงทะเบียน

  คอร์ส Week1 Week2
  English playground 4-7 ปี

  Tu

  (5/5/20)

  Thu

  (14/5/20)

  Skills Improvement 8-12 ปี

  Mon

  (4/5/20)

  Wed

  (13/5/20)

  Skills Improvement 13 – 15 ปี

  Thu

  (7/5/20)

  Mon

  (11/5/20)

  Skills Improvement 16 – 18 ปี

  Wed

  (6/5/20)

  Tu

  (12/5/20)

  Skills Improvement อายุ 19 ปีขึ้นไป

  Friday

  (8/5/20)

  Friday

  (15/5/20)

  Our Teachers

  Location

  208/2 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง, เชียงใหม่, Thailand 50000

  Keep
  In Touch

  FAQ

  รวมคำถามที่ควรรู้ก่อนเรียน Online