รวมวิธี install Zoom บนอุปกรณ์ Windows, IOS และ Android

topics

Zoom on PC

ขั้นตอนลงโปรแกรม Zoom สำหรับ คอมพิวเตอร์

Zoom on Iphone, Ipad

ขั้นตอนลงโปรแกรม Zoom สำหรับ iPhone, iPad

Zoom on Android

ขั้นตอนลงโปรแกรม Zoom สำหรับ Android Tablet และ โทรสัพท์มือถือ

อุปกรณ์ที่รองรับการเรียน Online ด้วยโปรแกรม Zoom

การลงโปรแกรม Zoom ผ่าน Computer

*สามารถคลิกปุ่ม Download เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม Zoom

การลงโปรแกรม Zoom ผ่าน Ipad

*สามารถคลิกปุ่ม Download เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม Zoom

การลงโปรแกรม Zoom ผ่าน Android

*สามารถคลิกปุ่ม Download เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม Zoom