การสนับสนุนนักเรียน

For International A & Thai Students

Support for International Students

VISA Support ให้คำปรึกษาและดำเนินการเรื่องวีซ่า ตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าประเทศจนระยะเวลาการศึกษาสิ้นสุด

Airport Pickup บริการรับ-ส่งนักเรียนนานาชาติจากสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่

Thai Bank Account บริการเปิดบัญชีเงินฝากกับนักเรียนนานาชาติ ณ ที่ตั้งของ EFL โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Career Services for SEE TEFL Grads
 สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรTEFL กับเราแล้ว และต้องการคำแนะนำเรื่องการทำงานในสถานศึกษาต่างๆ ในไทย สามารถติดต่อกับแผนก Career Services ของเราได้ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำ พาไปดูสถานที่ แนะนำเรื่องการทำสัญญาจ้างงานต่างๆ ในประเทศไทย

Charity and Community Services การจัดกิจกรรมโดยหวังผลกำไรต่างๆ เช่น การจัดค่ายภาษา ผ่านหลักสูตรต่างๆที่มีใน EFL Learning Centre นั้นมีการจัดอย่างต่อเนื่อง

Support for International Students

VISA Support ให้คำปรึกษาและดำเนินการเรื่องวีซ่า ตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าประเทศจนระยะเวลาการศึกษาสิ้นสุด

Airport Pickup บริการรับ-ส่งนักเรียนนานาชาติจากสนามบินนานาชาติ เชียงใหม่

Thai Bank Account บริการเปิดบัญชีเงินฝากกับนักเรียนนานาชาติ ณ ที่ตั้งของ EFL โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร

Career Services for SEE TEFL Grads
 สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรTEFL กับเราแล้ว และต้องการคำแนะนำเรื่องการทำงานในสถานศึกษาต่างๆ ในไทย สามารถติดต่อกับแผนก Career Services ของเราได้ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำ พาไปดูสถานที่ แนะนำเรื่องการทำสัญญาจ้างงานต่างๆ ในประเทศไทย

Charity and Community Services การจัดกิจกรรมโดยหวังผลกำไรต่างๆ เช่น การจัดค่ายภาษา ผ่านหลักสูตรต่างๆที่มีใน EFL Learning Centre นั้นมีการจัดอย่างต่อเนื่อง

Support for Thai Students

Scholarships EFL Learning Centre มีการจัดการประกวดแข่งขัน มีการมอบรางวัลต่างๆให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่และในระดับภาค ทุนการศึกษาในการเพิ่มศักษยภาพทางภาษาต่างประเทศ จะทำให้เป็นการเสริมแรงให้เยาวชนมีแรงกระตุ้นการเรียนรู้ทางภาษา