ยินดีกับน้องเบลล์ที่ได้รับทุนไปเรียนที่ Hanze University

EFL Learning Centre ยินดีกับ นางสาวชนม์นิภา ธนเกียรติสกุล หรือ น้องเบลล์ด้วยนะคะ ที่สามารถคว้าทุนเรียนต่อที่ Hanze University ประเทศ Netherlands ค่ะ

Share this post