คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

Effective Conversation

Age range : ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : ไม่จำกัด 


ผู้สอน (Instructors) : ทิชเช่อร์เจ้าของภาษา

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการฟังและการพูด และด้วยอาจมีภาระหน้าที่และเวลาอันจำกัด คอร์สนี้จะถูกจัดให้ผู้เรียน มีตัวช่วยต่างๆ