คอร์สของเรา

Effective Foreign Languages Chiangmai School

English Playground

Age range : 4 – 8 ปี
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : ไม่จำกัด
Class Size : กลุ่มเล็ก 5 – 8 คน 
Duration : จัดเป็นเทอม เทอมละ 4 เดือน หรือ 24 ชั่วโมง
ตารางเรียน : ทุกวันเสาร์ 1.5 ชั่วโมง
ผู้สอน (Instructors) : ทิชเช่อร์เจ้าของภาษา และ พี่เลี้ยง

คอร์สเรียนในรูปแบบของสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ฝึกฝนทักษาการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีการฝึกทั้งการออกเสียงแบบเจ้าของภาษา การฟังภาษาอังกฤษสำเนียงเจ้าของภาษา ผ่านกิจกรรมที่ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของนิ้วมือที่เป็นพื้นฐานการเขียนต่อไปในอนาคต ผ่านกิจกรรมศิลปะที่มีการใช้จินตนาการผ่านภาษาอังกฤษ

Junior English

Age range : ประถมศึกษา
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : ไม่จำกัด
Class Size : 3 – 6 คน
Duration : ภาคการศึกษา 1 (พค. – กย.) ภาคเรียนที่ 2 (พย. – มีค.)
ตารางเรียน : เสาร์ และ อาทิตย์ วันละ 1.5 ชั่วโมง
ผู้สอน (Instructors) : ทิชเช่อร์เจ้าของภาษา

เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ที่น้องๆอาจไม่เข้าใจในชั้นเรียนที่โรงเรียน น้องอาจจะอายหรือไม่กล้าที่จะถามครูหรือเพื่อน เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่น้องๆจะต้องเตรียมสอบในห้องเรียน โดยจะมีทิชเช่อร์ที่สามารถดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด

English for Teens

Age range : มัธยมศึกษา
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : ไม่จำกัด
Class Size : 3 – 6 คน
Duration : ภาคการศึกษา 1 (พฤษภาคม – กันยายน) ภาคเรียนที่ 2 (พฤศจิกายน – มีนาคม
ตารางเรียน : เสาร์ และ อาทิตย์ วันละ 1.5 ชั่วโมง 
ผู้สอน (Instructors) : ทิชเช่อร์เจ้าของภาษา

เพิ่มทักษะและความมั่นใจในการออกเสียงและการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติสำหรับน้องวัยใสที่ต้องการเสริมความมั่นใจในทักษะการสนทนา ภาษาอังกฤษให้แคล่วคล่อง และทันสมัยไม่ต้องเกรงใจใคร ทั้งเน้นในเรื่อง สำเนียงการออกเสียงที่ถูกต้องแบบเจ้าของภาษา

Effective Conversation

Age range : ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : ไม่จำกัด
Class Size : 3 – 6 คน
Duration : เปิดทุก 2 เดือน
ตารางเรียน : 3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 1.5 ชั่วโมง
ผู้สอน (Instructors) : ทิชเช่อร์เจ้าของภาษา

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ และฝึกการออกเสียงอย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องพัฒนาการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการฟังและการพูด และด้วยอาจมีภาระหน้าที่และเวลาอันจำกัด คอร์สนี้จะถูกจัดให้ผู้เรียน มีตัวช่วยต่างๆ

Business English Conversation

Age range : 20 ปีขึ้นไป
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : ไม่จำกัด
Class Size : 3 – 6 คน
Duration : เปิดทุก 3 เดือน
ตารางเรียน : 2 วันต่อสัปดาห์ วันละ 1.5 ชั่วโมง
ผู้สอน (Instructors) : ทิชเช่อร์เจ้าของภาษา

หลักสูตรที่เปิดสอนผู้ที่ต้องสนทนาภาษาอังกฤษในการทำงาน โดยจะเป็นการฝึกการสนทนาขั้นพื้นฐาน การออกเสียงอย่างถูกต้อง กริยามารยาทที่ควรใช้ในการติดต่องานกับชาวต่างประเทศ

Exam Preparation

Age range : ตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : Pre-Intermediate
Class Size : 3 – 9 คน
Duration : 8 สัปดาห์
ตารางเรียน : สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
ผู้สอน (Instructors) : ทิชเช่อร์เจ้าของภาษา

การสอนเพื่อติวแนวทางการทำข้อสอบ TOEIC/ IELTS/ TOEFL/ และการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่ใช้ในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางในการทำคะแนนสอบ พัฒนาทักษะและเทคนิค ในการเตรียมสอบ

Corporate Training

Age range : –
ระดับภาษาอังกฤษเบื้องต้น : แบ่งกลุ่มตามระดับภาษาภายในองค์กร
Class Size : –
Duration : –
ตารางเรียน : ขึ้นอยู่กับองค์กรกำหนด 
ผู้สอน (Instructors) : –

เป็นคอร์สที่จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร สามารถจัดอบรมให้กับองค์กรต่างๆในสถานที่ที่สะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่รับการอบรมมากที่สุด สามารถจัดรูปแบบการอบรมได้ตามความต้องการขององค์กร

Copyright © DSS International Language Services Co., Ltd. 2005-2020. All rights reserved.